top of page
The image shows a girl lifting her right hand in class

Réasúnaíocht

Téann measúnú ar scil na réasúnaíochta sa mhatamaitic agus san eolaíocht níos faide ná fíricí agus foirmlí a mheabhrú. Is éard atá i gceist leis ná cumas an fhoghlaimeora smaoineamh go criticiúil, fadhbanna casta a réiteach agus tuiscint dhomhain a fháil ar na hábhair seo.

Tascanna Matamaitice

bottom of page