top of page

Réasúnaíocht

Patrúin, rialacha agus coibhneasa - Réiteach na Rósanna

Contanaim dul chun cinn

Gnéithe

Réasúnaíocht

e
An foghlaimeoir

Déanann sé comparáid idir peirspictíochtaí eile ar phatrúin.

 

Déanann sé cur síos ar an bhfáth a ndéanann riail cur síos ar phatrún agus léiríonn sé cén fáth é sin.

f
An foghlaimeoir

Cuireann sé na rialacha a rialaíonn patrúin atá ag fás nó ag laghdú i bhfeidhm chun forbairt i gcomhair na gcéad téarmaí eile, agus chun luachanna sa todhchaí a thuar. 

 

Agus é ag baint úsáid as na samplaí de na huimhreacha faoi bhun 100, déanann sé ginearálú ar rialacha na n-uimhreacha (Mar shampla: críochnaíonn na ré-uimhreacha ar 0, 2, 4, 6, nó 8 beag beann ar a mhéad atá an uimhir).

04.

g
An foghlaimeoir

Cruthaíonn sé sloinn (d’fhéadfadh na sloinn a bheith ó bhéal nó siombalach) i gcás éagsúlacht patrún, struchtúr agus rialacha agus úsáideann sé iad chun tuartha a dhéanamh faoi théarmaí sa todhchaí.

 

Léiríonn sé patrúin éagsúla ar mhodhanna difriúla, briathartha, pictiúrtha, léaráideach agus siombalach ina measc. 

04.

h
An foghlaimeoir

Cruthaíonn sé sloinn focal agus shiombalacha do struchtúr patrún, i gcásanna uimhreacha, cruthanna, agus fíorshaoil. 

 

Dlisteanaíonn sé an struchtúr agus na rialacha a dhéanann cur síos ar phatrúin, agus comparáid á déanamh idir dearcthaí eile. 

bottom of page