top of page
The image shows a few students reading a book in class

Cur ibhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna

Próiseas is ea réiteach fadhbanna ina dtarraingíonn foghlaimeoirí go solúbtha ar raon modhanna chun ionsaí a dhéanamh ar thascanna matamaitice nach bhfuil taithí acu orthu. Is féidir le gach foghlaimeoir fadhbréiteach, ach is féidir na scileanna seo a chothú agus a fheabhsú trí fhadhbanna ardchaighdeáin a réiteach agus a straitéisí fadhbréitigh a roinnt agus a mheas.

Tascanna Matamaitice

bottom of page