top of page

Cur i bhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna

Seans  - Can é an Seans?

Contanaim dul chun cinn

Gnéithe

Cur i bhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna

i
An foghlaimeoir

Cuireann sé fadhbanna dóchúlachta simplí chun cinn agus réitíonn sé iad trí thurgnaimh sheansúlachta a

dhéanamh.

 

Baineann sé úsáid as an dóchúlacht chun cluichí atá cothrom nó míchothrom ó thaobh na matamaitice a

chinneadh agus a dhearadh agus míníonn sé na torthaí féideartha.

j
An foghlaimeoir

Baineann sé úsáid as cluichí chun turgnaimh dhalla a dhéanamh agus tuarann sé an bhfuil siad cothrom nó míchothrom.

 

Baineann sé úsáid as sonraí a fuarthas cheana chun

meastóireacht a dhéanamh an féidir pátrúin a úsáid chun cinntí feasacha a dhéanamh maidir le

himeachtaí sa todhchaí.

04.

k
An foghlaimeoir

Beachtaíonn sé gach toradh

féideartha le go gcomhlíonfaidís critéir áirithe.

 

Déanann sé turgnaimh

sheansúlachta le líon ard agus íseal trialacha araon trí

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí

digiteacha.

bottom of page