top of page
The image shows a teacher with a student in class

Cumarsáid

Ligeann cumarsáid mhatamaiticiúil d’fhoghlaimeoirí cur síos agus míniú a thabhairt ar a smaointeoireacht mhatamaiticiúil. Soláthraíonn forbairt scileanna réasúnaíochta a chur in iúl agus cur síos a dhéanamh ar thoimhdí, smaointeoireacht a mhíniú agus conclúidí a chosaint, deiseanna cumhachtacha chun inniúlacht mhatamaiticiúil a fhorbairt, agus chun an inniúlacht seo a mheasúnú go bríoch

Tascanna Matamaitice

bottom of page