top of page
A boy is smiling in a classroom environment

Tuiscint agus Ceangal

Is féidir foghlaim nua na matamaitice a chur in iúl trína nascadh le coincheapa atá ar eolas cheana féin agus le comhthéacsanna sa saol fíor. Is féidir cabhrú leis seo a mheasúnú trí naisc a dhéanamh le coincheapa agus nósanna imeachta atá ar eolas cheana féin, agus trí úsáid a bhaint as comhthéacsanna nó comhthéacsanna ón bhfíorshaol ó réimsí eile den churaclam.

Tascanna Matamaitice

bottom of page