top of page
The image shows a teacher with a student in the class

Kommunicera

Matematisk kommunikation låter eleverna beskriva och förklara sitt matematiska tänkande. Att utveckla förmågan att artikulera resonemang och beskriva antaganden, förklara tänkande och motivera slutsatser ger kraftfulla möjligheter att utveckla matematisk kompetens och att denna kompetens kan bedömas meningsfullt.

Matematiska uppgifter

bottom of page