top of page

Cumarsáid

Am  - Téann Tic Toc Crog chuig an gCóisir

Contanaim dul chun cinn

Gnéithe

Cumarsáid

h
An foghlaimeoir

Insíonn sé an t-am trí chlog analógach nó digiteach a léamh.

 

Cuireann sé am in iúl agus léiríonn sé é i bhformáid 12-uair agus 24-uair.

i
An foghlaimeoir

Baineann sé úsáid as cairteacha

nó graif chun conclúidí a léiriú

agus a chinneadh maidir le ham.

 

Léirmhíníonn sé agus déanann sé

cur síos ar eolas a chuirtear ar fáil i gcláir ama agus i sceidil.

04.

j
An foghlaimeoir

Cuireann sé cláir ama i láthair agus é ag tiontú idir am

analógach agus Digiteach.

 

Cruthaíonn sé cláir ama agus déanann sé sceidil ar

chúiseanna éagsúla.

 

Léiríonn sé am ar ghraif agus

ar tháblaí ar chúiseanna bríocha.

bottom of page